Kościoły drewniane

Piękno ukryte w drewnie

Wartościowe historycznie i ciekawe architektonicznie kościoły drewniane należą do szczególnej kategorii zabytków. Na Podkarpaciu zachowały się w dobrym stanie i stanowią drugie najstarsze tego rodzaju skupisko drewnianych świątyń w Europie, zaraz po norweskich kościołach klepkowych. Wszystkie są cennymi zabytkami w skali Polski, Europy i świata.

W gminie Brzozów zachowało się kilka przepięknych kościołów, arcydzieł architektury drewnianej. Każda ze świątyń jest na swój sposób wyjątkowa. 


Humniska – Drewniana świątynia gotycka

Drewniana świątynia gotycka w Humniskach pw. św. Stanisława Biskupa powstała w 1409 roku. W 1624 roku kościół pełnił rolę magazynu dla łupów zrabowanych przez Tatarów z innych kościołów. I dlatego ocalał. W XIX wieku został odremontowany, dodano do niego dwie zamknięte kaplice z barokowymi wieżyczkami. Ołtarz główny pochodzi z lat 1625-1630, prawdopodobnie z kościoła o. kapucynów w Bliznem. Krucyfiks, chrzcielnicę kamienną i ambonę datuje się na XVIII wiek.


Górki – Kościół z 20-tego wieku

Drewniany, nieużytkowany kościół w Górkach wybudowano w latach 1930-1941. Usytuowany jest w centrum miejscowości. W pobliżu znajduje się współczesny, murowany kościół parafialny. Kontakt w sprawie zwiedzania: tel. 13 434 56 81


Zmiennica – Drewniany kościół parafialny

We wsi Zmiennica znajduje się drewniany kościół parafialny pw. św. Katarzyny z 1810 roku, przeniesiony z Jasionowa. Wraz z kościołem przeniesiono najstarszą w regionie płytę nagrobną rycerza Wzdowskiego z 1539 roku. Parafia pw. Trójcy Przenajświętszej została utworzona w 1982 roku.

 

Szlak Architektury Drewnianej

Szlak Architektury Drewnianej w województwie podkarpackim o łącznej długości 1202 km, podzielony jest na 9 tras. Najczęściej spotykanymi obiektami są drewniane cerkwie. Nie brakuje jednak cennych, zabytkowych kościołów i pięknej zabudowy wiejskiej. Spotkać można także stare dworki oraz obiekty zabytkowej techniki.

Na Trasie krośnieńsko-brzozowskiej (która ma aż 134 km) oprócz kościoła w Humniskach warto zwiedzić świątynie wpisane na Listę światowego dziedzictwa UNESCO w Bliznem i Haczowie, a także cenne zabytki m.in. w Jabłonce, Jaćmierzu, Dydni, Bekowie, Golcowej czy Domaradzu.


Haczów – Najstarszy kościół

Za najstarszy uważa się kościół Wniebowzięcia NMP i św. Michała Archanioła w Haczowie z 1388 roku, który został zbudowany z bali modrzewiowych i jodłowych. Cieśle nie użyli ani jednego gwoździa, tylko drewniane zatrzaski, bo gwoździe rdzewieją i przyciągają wilgoć.