Załóż firmę w Brzozowie

Jak zarejestrować firmę?

Zakładanie firmy nie jest skomplikowane. Możesz to zrobić bez wychodzenia z domu, korzystając ze strony internetowej.

Jeśli masz już wszystkie niezbędne informacje do rejestracji firmy, powinieneś złożyć wniosek do odpowiedniego urzędu/rejestru. Zależy on od rodzaju firmy, którą wybrałeś.

Firma jednoosobowa (samozatrudnienie)

Jednoosobową działalność rejestrujesz w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Możesz to zrobić przez internet albo złożyć wniosek w Urzędzie Gminy.

Nie musisz też udawać się do Urzędu Skarbowego, GUS, ZUS lub KRUS, Twoje zgłoszenie jest przekazywane automatycznie. System CEIDG prześle na wskazany przez Ciebie adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia wniosku lub poinformuje o błędach, które należy poprawić. W ciągu 7 dni od rozpoczęcia działalności, musisz zgłosić się do ZUS, aby zarejestrować się jako ubezpieczony, gdyż podczas składania wniosku CEIDG-1, do ZUS jesteś zgłoszony tylko jako płatnik.

Uwaga – załatwianie spraw przez internet ułatwi posiadanie profilu zaufanego. Jeśli korzystasz z bankowości elektronicznej, możesz potwierdzić profil zaufany za pośrednictwem wybranych banków bez konieczności wizyty w urzędzie. Wówczas będziesz mieć możliwość załatwiania spraw, logowania do CEIDG i biznes.gov.pl, podpisywania wniosków z wykorzystaniem Twojej bankowości internetowej.

Spółka cywilna

Spółkę cywilną musisz zarejestrować w Głównym Urzędzie Statystycznym (rejestr REGON). Wspólnicy (osoby fizyczne) powinni być zarejestrowani w CEIDG.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością rejestrujesz w Krajowym Rejestrze Sądowym.

zarejestruj spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

W Urzędzie Miejskim w Brzozowie sprawy związane z działalnością gospodarczą prowadzi Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Infrastruktury. Zapraszamy do kontaktu.