Pieniądze na biznes

Pieniądze dla start-upów

Wiadomo, że rozpoczęcie działaności gospodarczej wiąże się z kosztami. Poszukując pieniędzy na start przyjrzyj się w pierwszej kolejności możliwościom dostępnym w naszym regionie.

Platforma startowa: Start In Podkarpackie

Specjalizacja branżowa Platformy została ustalona w oparciu o inteligentne specjalizacje województwa podkarpackiego. Biorąc pod uwagę doświadczenie, jakie Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego wyniosła z uczestnictwa w poprzedniej edycji Platform Startowych, ustalono, że najwięcej innowacyjnych pomysłów biznesowych powstaje w obszarze IT, który płynnie przenika się z pozostałymi wskazanymi branżami. Wybór ich jest także związany z dostępnością zaplecza technicznego, eksperckiego i mentorskiego w województwie oraz potencjału lokalnych uczelni.

Warto wziąć udział w Szkole Startupów, czyli bezpłatnym cyklu szkoleń, na których można dowiedzieć się, jak otworzyć lub rozwinąć początkujący biznes, a przede wszystkim jak aplikować do Platformy Startowej Start In Podkarpacie.

Podstawowe informacje znajdziesz na stronie internetowej Start in Podkarpackie.

Kontakt: kontakt@startinpodkarpackie.pl

Pomoc finansowa dla przedsiębiorców

Tarcze antykryzysowe

W czasie pandemii koronawirusa przedsiębiorcy poszukują pomocy finansowej na utrzymanie płynności i miejsc pracy. Pomoc udzielana jest różnym branżom w ramach kolejnych tarcz finansowych. Aktualne informacje znajdziesz na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.

Pożyczki dofinansowane z funduszy europejskich

  • Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK)

Na mocy umowy zawartej z Zarządem Województwa Podkarpackiego już od listopada 2016 r. udostępniane są na preferencyjnych warunkach pożyczki unijne (oferta na stronach BGK). Są wśród nich produkty adresowane zarówno do osób rozpoczynających działalność, jak i do przedsiębiorstw już działających:

  • mikropożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej
    • pożyczka płynnościowa – tylko do końca grudnia 2020 r.

Nabory dotyczące pożyczki standardowej i pożyczki standardowo-innowacyjnej zostały wstrzymane ze względu na duże zainteresowanie przedsiębiorców.

Sprawdź aktualną ofertę.

  • Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego (RARR) oferuje:
  • pożyczkę standardową innowacyjną 1 i 2
  • pożyczki na start
  • pożyczki obrotowo-inwestycyjne dla małych przedsiębiorstw
  • mikropożyczki.

Sprawdź aktualną ofertę.

  • Podkarpacki Fundusz Rozwoju

Podkarpacki Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie jest spółką samorządową i ma za zadanie oferować instrumenty finansowe służące rozwojowi MŚP na Podkarpaciu. Wsparcie oferowane przez Fundusz przeznaczone jest w szczególności dla firm, które mają utrudniony dostęp do finansowania.

Fundusz oferuje m.in. pożyczkę płynnościową, o którą mogą ubiegać się przedsiębiorcy, którzy posiadają  status mikro przedsiębiorstwa, małego przedsiębiorstwa lub średniego przedsiębiorstwa.

Sprawdź aktualną ofertę.