Organizacje biznesowe

Zachęcamy do kontaktu z organizacjami działającymi na rzecz rozwoju gospodarczego na terenie naszej gminy i regionu.

Podkarpacka Izba Gospodarcza

Misją Podkarpackiej Izby Gospodarczej jest wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw oraz działanie na rzecz rozwoju gospodarczego województwa podkarpackiego.

Kontakt:

ul. Kletówki 32
38-400 Krosno
tel.: 13 436 95 90
e-mail: pig@pigkrosno.pl
pigkrosno.pl

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego SA

Agencja skupia się na działalności służącej wszechstronnemu rozwojowi Podkarpacia. Prowadzi działalność doradczą, usługową i promocyjną.

Kontakt:

ul. Szopena 51
35-959 Rzeszów
tel.: 17 867 62 00
e-mail: info@rarr.rzeszow.pl
rarr.rzeszow.pl

Podkarpackie Centrum Innowacji Sp. z o.o.

Poszukujesz wsparcia w realizacji projektów naukowo-badawczych? Interesuje Cię jak połączyć naukę z biznesem? Podkarpackie Centrum Innowacji jest odpowiednim partnerem. Ta prężna instytucja łączy naukę z biznesem w zakresie badań, rozwoju i innowacji. Realizuje szereg projektów skierowanych m.in. do studentów i młodych przedsiębiorców.

Kontakt:

ul. Teofila Lenartowicza 4
35-051 Rzeszów
tel.: 515 410 704
e-mail: r.bialorucki@pcinn.org
pcinn.org

Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradcza Sp. z o.o.

Od 2002 r. firma prowadzi działalność w zakresie rozwoju przedsiębiorczości, rozwoju regionalnego i rynku pracy.

Kontakt:

ul. Kadyiego 12
38-200 Jasło
e-mail: biuro@pakd.pl
www.pakd.pl

Inkubator Help Desk
Podkarpacki Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej
ul. Staszica 7
38-200 Jasło
tel. 508 030 616
e-mail: powes@pakd.pl

Biuro w Sanoku
ul. Lwowska 18
38-500 Sanok
tel. 511 094 575

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości

Stowarzyszenie świadczy usługi szkoleniowe, finansowe, informacyjne oraz doradcze dla sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz osób bezrobotnych.

Kontakt:

KSWP Siedziba
ul. Stanisława Staszica 2A
26-200 Końskie
tel: 41 375 14 55
e-mail: kswp@kswp.org.pl
www.kswp.org.pl

Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A

Głównym celem organizacji jest wspieranie restrukturyzacji i rozwoju ekonomicznego regionu. Świadczy usługi doradcze dla przedsiębiorców oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą. Od 2003 r. w strukturach organizacji działa fundusz pożyczkowy.

Kontakty:

ul. Chopina 18
39-300 Mielec,
tel. 797 600 310,
e-mail: marr@marr.com.pl
www.marr.com.pl

Inkubator Nowych Technologii IN-Tech 1
ul. Wojska Polskiego 9
39-300 Mielec
tel.:  17 788 00 10
e-mail: biuro@intech-mielec.pl

Inkubator Nowych Technologii IN-Tech 2
ul. Wojska Polskiego 3
39-300 Mielec
tel.:   17  773 82 59
e-mail.: biuro@intech-mielec.pl

Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno-Gospodarcze

ALTUM Świadczy usługi szkoleniowe w zakresie wdrażania projektów pilotażowych, a także pracy z osobami bezrobotnymi. Współpracuje z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków unijnych i krajowych

Kontakt:

ul. Warszawska 5/7
35-205 Rzeszów
tel. 17 852 27 60
e-mail: altum@altum.pl
www.altum.pl

STAWIL Sp. z o.o.

Firma specjalizuje się w kompleksowym zarządzaniu projektami – społecznymi, badawczo-rozwojowymi i innymi. Przygotowuje dokumentację, procedury, ewidencję i sprawozdawczość.

Kontakt:

STAWIL sp. z o.o.
ul. Langiewicza 29
35-021 Rzeszów
tel. 793 493 693
email: biuro@stawil.pl
stawil.pl